ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επικοινωνία:  
♦ 210 5779772   

[email protected]

Λάβετε προσφορά ΕΔΩ!

Υπάρχουν 2 είδη συστημάτων ανάλογα τον χώρο σας.

Τα διευθυνσιο δοτούμενα συστήματα χρησιμοποιούνται σε μεγάλες και περίπλοκες εγκαταστάσεις, που χρειάζονται πολλούς και διαφορετικούς τύπους ανιχνευτών. Αποτελούνται από έναν πίνακα ελέγχου (ή και περισσότερους που επικοινωνούν μεταξύ τους) και από συσκευές ανίχνευσης, που συνδέονται σε βρόχους (κύκλους). Κάθε συσκευή έχει μια μοναδική διεύθυνση και ένα μήνυμα κειμένου, που περιγράφει την τοποθεσία και τη λειτουργία της. Σε περίπτωση συναγερμού, ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει την διεύθυνση και το μήνυμα της συσκευής που ενεργοποιήθηκε, δίνοντας ακριβή πληροφορία για την πηγή της φωτιάς. Τα διευθυνσιο δοτούμενα συστήματα είναι ακριβότερα και πιο δύσκολα στην εγκατάσταση, αλλά έχουν το πλεονέκτημα της υψηλής ακρίβειας.

 

Τα συμβατικά συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε μικρομεσαίες εγκαταστάσεις, που δεν χρειάζονται πολλούς ανιχνευτές. Αποτελούνται από έναν πίνακα ελέγχου, που διαθέτει ζώνες και από συσκευές ανίχνευσης, που συνδέονται σε κάθε ζώνη. Κάθε ζώνη αντιστοιχεί σε ένα χώρο της εγκατάστασης, π.χ. ένα δωμάτιο, ένας όροφος, κ.λπ. Σε περίπτωση συναγερμού, ο πίνακας ελέγχου εμφανίζει την ζώνη που ενεργοποιήθηκε, αλλά όχι τον ακριβή ανιχνευτή που ανέφερε την φωτιά. Τα συμβατικά συστήματα είναι φθηνότερα και ευκολότερα στην εγκατάσταση, αλλά έχουν τα μειονεκτήματα της μικρής ακρίβειας.

 

Ένα αυτόνομο σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από τον πίνακα πυρανίχνευσης, τους πυρ ανιχνευτές και τα κουμπιά αναγγελίας φωτιάς (panic buttons) και τις σειρήνες.

Όταν υπάρχει φωτιά, ο ιδιοκτήτης (ή διαχειριστής) του συστήματος πυρανίχνευσης βλέπει εντός του πίνακα ένα ή περισσότερα λαμπάκια να αναβοσβήνουν και καταλαβαίνει σε ποιον χώρο (ή διαμέρισμα) έχει προκληθεί η φωτιά, ώστε να δράσει αναλόγως.

Οι πυρ ανιχνευτές – όπως μαρτυρά και η ονομασία τους – είναι τα εξαρτήματα εκείνα που ανιχνεύουν την ύπαρξη φωτιάς όταν πλησιάσει κοντά τους ο καπνός ή η φλόγα.

Η σωστή επιλογή των σημείων που θα τοποθετηθεί ένας πυρ ανιχνευτής (ή περισσότεροι) είναι πολύ κρίσιμο σημείο για την αποτελεσματικότητα του συστήματος πυρανίχνευσης, και προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη μελέτη του χώρου ώστε να εντοπισθούν τα στρατηγικά σημεία τοποθέτησης και να εντοπισθεί η φωτιά το συντομότερο δυνατό.

Τα κουμπιά αναγγελίας της φωτιάς (panic buttons) εξυπηρετούν στις περιπτώσεις πυρκαγιάς όπου ακόμα δεν έχει ανιχνευτεί από τον πυρ ανιχνευτή λόγω της θέσης του και το πάτημά τους ενεργοποιεί τη σειρήνα για την απομάκρυνση των ανθρώπων από το κτίριο.

 

Δεν μπορούμε να βρούμε προϊόντα που να ταιριάζουν στην επιλογή.